+420 608 47 46 45
Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
Přihlásit se nebo registrovat
Prázdný
Úvodní stránka
Poštovné
Obchodní podmínky
Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Na této stránce si můžete zkopírovat nebo vytisknout formulář pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží. Prosíme, přiložte tento formulář do zásilky, ve které vracíte zboží.

 

 

Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy


1. Právo odstoupit od smlouvy
 

1.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
 

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
 

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodejce (tel: 723 721 406, mail obchod@us-outlet.cz) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu s potvrzeným podáním či e-mailu). Můžete použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy nebo formulář přiložený v zásilce, není to však Vaší povinností.
 

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
 

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi za uvedenou smlouvu (v případě, že vracíte pouze část plnění, budou vráceny platby odpovídající této části plnění smlouvy), včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil/a pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil/a jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
 

2.2. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Doprava

Kurýr GEIS - platba předem49,- Kč
Kurýr GEIS - dobírka84,- Kč
Balík na poštu - platba předem90,- Kč
Balík na poštu - dobírka125,- Kč

Zaregistrujte se k odběru novinek:

Kontakt

*Provozovatel:
LetMessage s.r.o.
Lábkova 15
318 00 Plzeň

IČO: 29122783
DIČ: CZ29122783
*608 47 46 45
*obchod@us-outlet.cz